STAVBY, REKONSTRUKCE,
ÚDRŽBA A RENOVACE BUDOV

STAVBROS, s.r.o.

V Pivovaře 111
798 07 Brodek u Prostějova
tel.: +420 582 370 316
e-mail: stavbros@stavbros.cz

 
TRADICE KVALITNÍ VÝSTAVBY OD ROKU 1992

Revitalizace nivy toku Brodečka

Předmětem zakázky byla realizace stavebních prací a souvisejících dodávek při vybudování menších vodních ploch – vodních tůní a obnově napouštěcího zařízení bývalého mlýnského na vodním toku Brodečka v katastru obce Otaslavice.