STAVBY, REKONSTRUKCE,
ÚDRŽBA A RENOVACE BUDOV

STAVBROS, s.r.o.

V Pivovaře 111
798 07 Brodek u Prostějova
tel.: +420 582 370 316
e-mail: stavbros@stavbros.cz

 
TRADICE KVALITNÍ VÝSTAVBY OD ROKU 1992

Lesní správa Hlubočky

Demolice a následná novostavba objektu, který slouží pro administrativní účely. Součástí stavby byla výstavba hospodářské budovy s chladírnou pro ulovenou zvěř. Součástí technologie objektu byla ČOV, úpravna vody, požární nádrž, zasakovací objekt a kotel na štěpku s podavačem (Hargassner 30kW)